Judinin liiketoimintaa kehittyy

03.11.2016

Judin Oy kasvaa ja kehittyy. Palveluita kehitettäessä ja investointeja tehdessä on kiinnitetty huomiota sekä palveluiden käytännön toteutukseen, laatuun että niistä viestimiseen.

Metson Lokotrack LT106- leukamurskelaitokseen ja LT220D -karamurskain- ja seulontalaitoksen investoinnin yhteydessä yrityksessämme laadittiin ympäristö- ja laatujärjestelmä. Työn toteutti Heidi Tanskanen JK Kehitystoimisto Oy:stä. Näissä toimenpiteissä päivitettiin yrityksen CE-merkittyjen kiviainesten ja kierrätysbetonin tuotannon laatukäsikirja, ympäristöasioiden hallintaohje sekä palveluprosessikuvaukset.

Tulevaisuudessa Judinilla tullaan kiinnittämään erityistä huomiota rakennusten purkujätteen ympäristö- ja laatuvaatimuksiin. Jätebetonin jalostaminen murskaamalla on tärkeä ja kasvava osa Judinin uutta liiketoimintaa.

—Näemme myös tärkeänä viestiä uusista palveluistamme siten, että asiakkaiden on helppo hahmottaa, mitä teemme, kenelle teemme ja millaisesta yrityksestä on kyse. Viestinnän ja palveluiden selkeyttämiseksi teimme yhteistyössä mustasaarelaisen Herea Oy:n kanssa brändianalyysin ja palveluiden uudelleen tuotteistuksen. Samalla uudistettiin verkkosivut, toteaa yrittäjä Kari Judin.

Koko uudistus liittyy kehittämishankkeeseen, jolla tähdätään kierrätysliiketoiminnan voimakkaaseen kasvattamiseen. Judinin liiketoiminnan kehittämiseen on saatu investointitukea ja ympäristö- ja jätepalveluliiketoiminnan käynnistämistukea Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston toimintaohjelmasta nimeltä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020. Rahoituspäätökset on tehnyt Pohjois-Karjalan ELY-keskus.