Laatu- ja ympäristövastuu

Judin on vastuullinen ja ympäristöasiat huomioiva yhteistyökumppani. Sen kiviainestuotteet ovat CE-merkittyjä. Yrityksen sisäiset ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmät auttavat varmistamaan ympäristöasioiden huomioimisen luonnollisena osana yrityksen jokapäiväistä toimintaa.

Toimintamme on aina lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden mukaista. Raaka-aineiden ja energian tehokas käyttö, toiminnan ympäristövaikutusten seuranta sekä kierrätyksen osuuden kasvattaminen ovat kulmakiviä Judinin ympäristövastuullisuusohjelmassa.

Toiminnan ympäristövaikutuksia minimoidaan mm. toimintojen huolellisella ennakkosuunnittelulla, hyvällä viranomaisyhteistyöllä, tuotannon aikana tehtävillä tarkkailu- ja varotoimilla, toimivalla viestinnällä sekä nopealla, ohjeiden mukaisella reagoinnilla ongelmatilanteissa.    

Toiminnan ympäristövaikutusten ja laadun hallintaa seurataan ja kehitetään yhteistyössä ja avoimessa vuorovaikutuksessa yrityksen koko henkilöstön, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa.