Betoni- ja tiilijätteen murskaus ja hyötykäyttö

Olemme kiinnostuneita ympäristöstämme. Meille se tarkoittaa työssämme erilaisten jätteiden kierrättämistä, polttoainepihejä koneita ja luontoa kunnioittavaa työnjälkeä. Olemme myös kiinnostuneita erilaisista ympäristöä säästävistä ratkaisuista rakentamisessa.  Sekä infran, rakennusten ja kenttien pohjatöissä voidaan hyödyntää täyteaineina kierrätysmateriaaleja. Uskomme, että kierrätysmateriaalien käyttö tulee lisääntymään tulevaisuudessa sekä ympäristö- että kustannussyistä.

Haluamme olla kehityksen kärjessä. Olemme hankkineet  Metson Lokotrack LT106-leukamurskain- ja LT220D-karamurskain- ja seulontalaitokset. Ne soveltuvat tavallisen kiviaineksen murskauksen lisäksi kierrätysmateriaalien kuten betonin ja tiilen murskaukseen. Voimme murskata betonia asiakkaan työmaalla ja läjittää ne siellä odottamaan pohjatöitä tai hakea kierrätysjätettä purkukohteista. Otamme myös vastaan purkutyömaiden betonia murskattavaksi ja jalostamme tästä pohjatöihin sopivia aineksia. Kierrätysjätteen hyödyntämisestä syntyy monenlaisia hyötyjä: säästetään materiaaleja ja luonnonvaroja, vähennetään kuljetusten määrää ja vähennetään työtunteja.  

Turvallisten prosessien ja materiaalien takaamiseksi noudamme laatujärjestelmää betonin käsittelyssä ja jatkojalostuksessa. Laatujärjestelmä tarkoittaa mm. sitä, että meillä on voimassa olevat ympäristöluvat ja toimimme standardien ja lakien ja asetusten mukaisesti.

Ota yhteyttä ja kysy lisää purkujätteiden noudosta, murskausta ja jalostuksesta!